IX Szkolne Spotkania z Melpomeną

Karty zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 23 maja 2016 roku na adres: Ośrodek Kultury – Dział Animacji Kultury, ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: animacja@ok.bedzin.pl lub kontaktować się pod numerem tel. (32)7758200 wew. 16.

Zespoły prezentują się na scenie Ośrodka Kultury wg. ustalonego wcześniej harmonogramu w dniach 30 i 31 maja 2016 roku. W sali widowiskowej organizatorzy zapewniają: nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługę techniczną. Nie zapewnia się natomiast elementów scenografii. Organizatorzy powołają jury, które zakwalifikuje spektakle do finału. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, rozwiązania inscenizacyjne, grę aktorską, reżyserię, kostiumy. Zespoły teatralne będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe – klasy IV – VI i gimnazja. Forma prezentacji teatralnej jest dowolna: od teatru dramatycznego, poprzez formy muzyczne, plastyczne, pantomimiczna, monodramy itd. Czas trwania występu – do 45 minut. Czas przygotowania do występu – do 15 minut. Wymienione ramy czasowe będą ściśle przestrzegane. Finał (ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i prezentacja laureatów) odbędzie się 1 czerwca 2016r. w Ośrodku Kultury w Będzinie ul.Małachowskiego 43. Organizatorzy przewidują możliwość konsultacji z jurorami w dniu przesłuchań. Jury przyzna nagrody dla najlepszych zespołów, dla najlepszego aktora/aktorki, dla instruktora i ewentualnie dodatkowe nagrody według uznania jury. Każdy z zespołów otrzyma dyplom za udział w przeglądzie. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!!!

Melpomena regulamin 2016 (1)

Melpomena karta zgłoszenia 2016 pdf