Artystyczne zakończenie zajęć

W sali teatralnej Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się zakończenie roku szkolnego występami artystycznymi dzieci z sekcji tanecznej Ośrodka Kultury pod kierunkiem Genowefy Gajewskiej. Występom tanecznym towarzyszył również wokalista – Patryk Zojdź i Ola Rozpędek – grą na flecie poprzecznym. Widownia gromkimi brawami nagrodziła występujących na scenie. Dzieci otrzymały od organizatorów drobne upominki.

K.Maciejewska

2