Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO STANOWIĄCEGO MAJĄTEK OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE – samochód marki Peugeot Boxer

1. Ośrodek Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43, NIP 625-10-33-448 ogłasza I ustny przetarg (licytacja) na samochód marki Peugeot Boxer.

2. Termin i miejsce przetargu: 22.09.2016 godzina 12.00 Ośrodek Kultury w Będzinie, sala 36.

3. Opis przedmiotu przetargu:

samochód ciężarowy Peugeot Boxer 330

Rok produkcji – 2007
Data pierwszej rejestracji – 02.01.2008
Kolor nadwozia – czerwony
Masa całkowita/masa własna -3000/ 2000kg
Przebieg całkowity – 177 689 km
Rodzaj silnika – diesel
Moc silnika – 88,00 kW
Pojemność skokowa silnika – 2198 cm³

Numer rejestracyjny SBE 14427

Wyposażenie: klimatyzacja manualna, radio CD, el. szyby

Ilość miejsc siedzących – 9

Ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu należy zapoznać się w Ośrodku Kultury w Będzinie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 32 775 8 200 w. 16 – Beata Fonik, do dnia 21.09.2016 g. 16.00.

Wartość szacunkowa (cena wywoławcza): 20.000 zł brutto

  1. Wadium: 2.000 zł brutto.

Wadium w wysokości: 2.000 ,00 zł należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich, w terminie do dnia 22.09.2016 do godz. 11.55 Wadium należy wpłacać w kasie Ośrodka Kultury w Będzinie w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku, lub na konto Ośrodka Kultury nr 26 1050 1227 1000 0023 0092 2545.

Wadium złożone przez Uczestników, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

  1. Postąpienie 200 zł. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu nastąpi z chwilą przybicia.
  2. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert
  3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy w formie pisemnej.