REGULAMIN XIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże osobliwe”

REGULAMIN

XIII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

im. prof. Jana Świderskiego pt. „PEJZAŻE OSOBLIWE”

pod Honorowym Patronatem PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

 organizowany z okazji Dnia Pamięci Artysty obchodzonego 2 czerwca


Prof. Jan Świderski urodził się w 1913 r. w Grodźcu koło Będzina. Zmarł w marcu 2004 r. w Krakowie. Studia rozpoczął w 1930 r. u W. Jarockiego, Fr. Pautscha i St. Kamockiego. Obok malarstwa zajmował się witrażem i grafiką. Od 1947 r. był nauczycielem akademickim. Najpierw PWSSP po połączeniu jej z Akademią, docentem, następnie profesorem ASP w Krakowie. Był również jej prorektorem, a także przez wiele lat kierownikiem Katedry Malarstwa na Wydziale Grafiki. Wykształcił wielu wspaniałych artystów, m.in.: bardzo znanego malarza i scenografa Józefa Szajnę, malarza Stanisława Batrucha, grafików Daniela Mroza, Romana Banaszewskiego czy Marię Stangret-Kantorową i wielu innych spośród dzisiejszych profesorów Krakowskiej Akademii.

Brał udział w 170 wystawach: ogólnopolskich, okręgowych, międzynarodowych, 20 wystawach indywidualnych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Od 1997 r. uczestniczył w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim „Będzińskie Pejzaże” organizowanym przez Ośrodek Kultury w Będzinie. W 2000 r. otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Będzina”. Jego prace znajdują się w 23 muzeach polskich, w państwowych zbiorach sztuki, w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Zaliczał się do najbardziej interesujących kolorystów po polskich.

ORGANIZATORZY:

OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE

STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY ZAGŁĘBIA

WSPÓŁORGANIZATORZY:
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

PATRONAT HONOROWY:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

CELE KONKURSU:
1. Przybliżenie twórczości profesora Jana Świderskiego, wybitnego kolorysty związanego z Będzinem.
2. Prezentacja twórczości różnych środowisk artystycznych starszego pokolenia.
3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami malarskimi.
4. Ukazanie niezwykłości krajobrazu: przyroda, architektura itd.

WARUNKI KONKURSU:

1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych wszystkich środowisk twórczych.
2. Format:

  • dla dzieci 7 – 12 lat format 70 cm x 50 cm,
  • dla młodzieży 13 – 18 lat min. format 70 cm x 50 cm, max. format 100 cm x 70 cm,
  • dla dorosłych format dowolny.

3. Technika malarska: dowolna.
4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace (prosimy nie zginać i nie rolować prac).
5. Jury przewiduje nagrody i wyróżnienia w różnych kategoriach wiekowych.
6. Opis prac: czytelnie drukowanymi literami: imię i nazwisko, adres, numer telefonu z numerem kierunkowym, imię i nazwisko opiekuna (dotyczy szkół, domów kultury).
7. Termin nadsyłania prac: przedłużony do 5 maja 2017 r. (prace, które wpłyną po terminie nie zostaną dopuszczone do oceny jury).

OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE
DZIAŁ ANIMACJI KULTURY
UL. MAŁACHOWSKIEGO 43
42-500 BĘDZIN
tel. (32) 775 82 00 wew.16

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.


Uwagi dodatkowe:
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy w dniu 2 czerwca godz.17.00 w Ośrodku Kultury w Będzinie. Wystawa potrwa od 2 czerwca do 31 lipca 2017 r.
Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów, pozostałe można odebrać po zakończeniu wystawy, nie później niż do 13 sierpnia br., po uprzednim kontakcie telefonicznym z organizatorem, w celu umówienia terminu i godziny odbioru prac.
Po wyznaczonym terminie oraz bez wcześniejszego uzgodnienia, organizator nie będzie zwracał nadesłanych prac.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
Organizatorzy nie wysyłają prac po zakończeniu wystawy

slajd_regulamin_JSwiderski