X OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ANIOŁ XXI WIEKU” – regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„ANIOŁ XXI WIEKU”

ORGANIZATORZY:
OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE
URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE

PATRONAT HONOROWY:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA
TEMAT:
Kim są Anioły? Poznaj Anioły – Posłanników Boga. Kim są Anioły, o których tak dużo i często słyszymy? Czy są to duchowe istoty takie jakie widzimy na obrazach czy w książkach? A może Anioły są tylko pewną formą energii, która manifestuje się dla nas w ten sposób? Czy masz swojego Anioła Stróża? Jak sobie wyobrażasz Anioła XXI wieku? Jaką rolę pełni Anioł?

CELE KONKURSU:
– Próba zachęcenia dzieci i młodzieży do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i refleksji nad symboliką tych świąt
– Zachęcenie do zapoznania się z tematem poprzez bajki, baśnie, malarstwo, filmy i inne formy sztuki
– Popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej
– Pobudzenie wyobraźni młodych ludzi
– Podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.
Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkolaki
II grupa – klasy 1-3
III grupa – klasy 4-6
IV grupa – gimnazjum

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace :
– dowolna technika malarska – min. wym. prac A3 , max wym. prac 100/70
– rzeźba oraz płaskorzeźba – wymiary dowolne

Wszystkie prace powinny być opisane ( nie własnoręcznie lecz na komputerze) według schematu: imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasa / w wypadku szkoły/, adres przedszkola lub szkoły oraz numer telefonu. Prac nieopisanych w ten sposób komisja nie będzie oceniać.

Prosimy nie oprawiać prac, nie rolować ani nie zginać.

Prace prosimy nadsyłać na adres:
OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE
DZIAŁ ANIMACJI KULTURY
UL. MAŁACHOWSKIEGO 43
42-500 BĘDZIN
tel. (32) 775-82-00 wew.16

TERMIN SKŁADANIA PRACDO 12 STYCZNIA 2018 r. (ostateczny termin dostarczenia prac).

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 w Dziale Animacji Ośrodka Kultury przy ul. Małachowskiego 43 lub u osób dyżurujących na portierni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 21.00 i w soboty od godz. 8.00 -15.30

NAGRODY:
Komisja oceni prace w każdej grupie wiekowej, przyzna nagrody oraz wyróżnienia.

Wystawę pokonkursową zaplanowano w terminie od 26 stycznia do 28 lutego 2018 r.

Prace należy odebrać osobiście w terminie od 1 – 9 marca 2018 r. po uprzednim uzgodnieniu z działem animacji tel. (32) 775-82-00 wew.16

Po tym terminie prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora.

Organizatorzy nie wysyłają zwrotnie prac.

Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach promocyjnych.

do pobrania: Anioł XXI wieku_2018 – regulamin