„Znaszli ten kraj” z sukcesami uczestników zajęć Ośrodka Kultury

W IX edycji ogólnopolskiego konkursu literacko – plastycznego „Znaszli ten kraj” organizowanego przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego wzięły udział osoby z całej Polski. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczestnicy zajęć z pracowni plastycznej Ośrodka Kultury pod kierunkiem Beaty Fonik.

Jury przyznało: I miejsce Tytusowi Łebkowi, II miejsce zajął Alan Frąckowiak, III miejsce: Karolina Derebisz. Wyróżnienie otrzymała Monika Stopova. Dyplomami za udział w konkursie nagrodzeni zostali: Julia Skowrońska, Milena Kocjan, Jakub Cesak, Szymon Misiak, Anna Margiel, Oliwia Leśniak, Sandra Malko, Zuzanna Nowicka, Bartek Poczęty.

Celem konkursu „Znaszli ten kraj” jest: budzenie miłości do kraju ojczystego przez ukazanie jego piękna w twórczości artystycznej, wzrost zainteresowania działalnością artystyczną w środowisku młodzieżowym oraz osób dorosłych, zacieśnienie więzi z krajem ojczystym w środowisku polonijnym, a także promocja kultury regionu zagłębiowskiego w kraju i za granicą.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Magdalena Rebeta

Znaszli ten kraj