Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia

Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza do udziału w konsultacjach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 17.00 w Urzędzie Miejskim w Będzinie (ul. 11 Listopada 20, sala nr 18).

Celem konsultacji jest prezentacja projektu oraz zebranie ewentualnych uwag do jego treści.

Dodatkowo na skwerze przed Urzędem Miejskim w Będzinie czynny będzie terenowy punkt konsultacyjny w godzinach 14.00 – 17.00 w dniach 12-13 kwietnia oraz 16-18 kwietnia.

Konsultacje społeczne wspierające prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście współfinansowane są z grantu otrzymanego przez Miasto Będzin w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego”.