Wynajem stoisk handlowych na Dni Będzina

Wynajem stoisk handlowych
Dni Będzina 2018
09-10.06.2018 Park Syberka

Ośrodek Kultury w Będzinie
zaprasza do składania ofert na wynajem stoiskach handlowych (bez gastronomii)
na terenie imprezy masowej (Park Syberka)
w dniach 09-10.06.2018.

UWAGA!

Na stoiskach obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu.
Każdy wynajmujący stoisko handlowe zobowiązany jest do zawarcia umowy z Ośrodkiem Kultury w Będzinie i uiszczenia stosownej opłaty.
Miejsce usytuowania stoiska handlowego wyznacza Ośrodek Kultury.

Oferty prosimy wysyłać na adres: sekretariat@ok.bedzin.pl
Informacji udziela: Renata Cesak 694 452 419 lub 32 775 82 00 w. 12.