INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Będzinie ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin.

Pan/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu wykonania zadań statutowych przez Ośrodek Kultury w Będzinie takich jak miedzy innymi:

  1. organizacja warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

  2. organizacja zajęć ruchowych i edukacyjnych;

  3. organizacja konkursów plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych

  4. organizacja wernisaży i wystaw;

  5. organizacja koncertów muzyki rockowej, folkowej, jazzowej i innych festiwali;

  6. organizacja innych imprez o charakterze kulturalnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

Ośrodek Kultury w Będzinie przetwarza dane w celu, do którego zostały zebrane. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie
a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych oraz umownych;

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo żądania od Ośrodka Kultury dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

Wiadomość publikujemy w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z Ośrodkiem Kultury w Będzinie.