Wakacje w ośrodku kultury

Mini Kino, zajęcia plastyczne i taneczne, warsztaty wytwarzania zapachowych świec i mydełek, malowanie na wodzie i zajęcia kreatywne to propozycje wakacyjnych zajęć Ośrodka Kultury w Będzinie oraz filii w Grodźcu i Łagiszy. Czynna też będzie pracownia malarstwa sztalugowego w Będzinie…

Laureaci X Mistrzostw Brydża

W ramach Dni Będzina w grodzieckiej filii Ośrodka Kultury, odbyły się X Mistrzostwa Brydża Sportowego Emerytów i Rencistów pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina. Pierwsze miejsce zajęli: Szczepan Wojciechowski i Janusz Radosz, drugie: Paweł Duda i Andrzej Mikołajczak, a trzecie:…