Wakacje w ośrodku kultury

Mini Kino, zajęcia plastyczne i taneczne, warsztaty wytwarzania zapachowych świec i mydełek, malowanie na wodzie i zajęcia kreatywne to propozycje wakacyjnych zajęć Ośrodka Kultury w Będzinie oraz filii w Grodźcu i Łagiszy. Czynna też będzie pracownia malarstwa sztalugowego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 43.

Zapisy trwają. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje na temat zajęć są dostępne na plakatach i na stronie www.ok.bedzin.pl. Szczegółowe informacje i zapisy na miejscu albo pod numerami telefonów: 32-7758200 wew. 16 (dla Będzina), 32-7602557 (dla Grodźca i Łagiszy).

Zapraszamy!