Półmetek wakacji za nami!

Za nami półmetek wakacji! A w naszym ośrodku kultury odbyły się kreatywne zajęcia. Młodzi mistrzowie recyklingu wykonali kolorowe kamienice. Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych i zmniejszenie ilości odpadów. Jest wiele sposobów na ponowne wykorzystanie odpadów na zajęciach plastycznych z dziećmi. Szczególnie dotyczy to papieru, którego przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa rocznie około 50 kilogramów. Recykling papieru pozwala chronić zasoby naturalne, zredukować zanieczyszczenie wody i powietrza oraz ocalić miliardy drzew przed wycinką. Podczas kreatywnych zajęć w ośrodku kultury dzieci robiły piętrowe domki z kartonów po paczkach, by potem utworzyć z nich rząd kolorowych kamienic. Ozdobiły je papierem. Choć domki nie należą do trwałych zabawek, mają jednak przewagę nad innymi rzeczami – są nietrwałe. Dzięki swojej dziecięcej wyobraźni młodzi uczestnicy zajęć, pod kierunkiem artystki plastyk Ewy Trefon-Rycąbel, mieli okazję wykorzystać swoje zdolności manualne i talent plastyczny oraz nauczyć się wykorzystywania niepotrzebnych papierów i kartonów. Efekty ich pracy prezentujemy poniżej. Zapraszamy do ośrodka!

tekst i foto: Katarzyna Maciejewska