Czekamy na Anioły do 12 stycznia

Konkurs jest kierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych oraz do uczniów wszystkich typów szkół i przedszkoli.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace w dowolnej technice malarskiej (min. wym. prac A3, max wym. prac 100/70), rzeźby oraz płaskorzeźby (wymiary dowolne). Wszystkie prace powinny być opisane (nie własnoręcznie, lecz na komputerze). Prac nieopisanych w ten sposób komisja nie będzie oceniać.

Prace należy nadsyłać na adres: OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE, DZIAŁ ANIMACJI KULTURY, UL. MAŁACHOWSKIEGO 43, 42-500 BĘDZIN, tel. (32) 775-82-00 wew.16.

Prace należy składać do 12 stycznia 2019 r. (ostateczny termin dostarczenia prac). Komisja oceni prace w każdej grupie wiekowej, przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Wystawę pokonkursową zaplanowano w terminie od 28 stycznia do 28 lutego 2019 r.

Regulamin i załącznik do regulaminu:

ANIOŁ 2019 regulamin (1)

załącznik do regulaminu konkursu