XII Szkolne Spotkania z Melpomeną

Do 17 maja należy nadsyłać karty zgłoszenia na XII SZKOLNE SPOTKANIA z MELPOMENĄ. W przeglądzie teatralnym mogą wziąć udział zespoły teatralne działające w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jury oceniać będzie dobór repertuaru, rozwiązania inscenizacyjne, grę aktorską, reżyserię, kostiumy. Zespoły teatralne będą oceniane w jednej kategorii wiekowej szkoły podstawowe – klasy IV – VIII oraz klasy gimnazjalne. Forma prezentacji teatralnej jest dowolna: od teatru dramatycznego, poprzez formy muzyczne, plastyczne, pantomimiczna, monodramy itd. Finał (ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i prezentacja laureatów) odbędzie się 31 maja 2019 r. w Ośrodku Kultury w Będzinie ul. Małachowskiego 43. Jury przyzna nagrody dla najlepszych zespołów, dla najlepszego aktora/aktorki, dla instruktora i ewentualnie dodatkowe nagrody według uznania jury. Karty zgłoszenia należy nadsyłać do 17 maja 2019 r. na adres: Ośrodek Kultury – Dział Animacji Kultury, ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: animacja@ok.bedzin.pl lub kontaktować się pod numerem tel. 32 775-82-00. Zespoły będą występować na scenie Ośrodka Kultury według ustalonego wcześniej harmonogramu w dniach 28 i 29 maja 2019 r.

Regulamin: Melpomena regulamin 2019

Karta zgłoszenia: Melpomena karta zgłoszenia 2019