Konkurs „Pejzaże osobliwe”

Przypominamy, że jeszcze tylko do 30 kwietnia można nadsyłać prace na XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny im. prof. Jana Świderskiego „Pejzaże osobliwe” pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina, organizowany z okazji Dnia Pamięci Artysty.

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży oraz do osób dorosłych wszystkich środowisk twórczych. Celem konkursu jest m.in.: zapoznanie uczestników z twórczością profesora Jana Świderskiego, wybitnego kolorysty związanego z Będzinem i prezentacja twórczości różnych środowisk artystycznych starszego pokolenia. Obowiązujący format prac dla dzieci (7–12 lat) to 70 cm x 50 cm, dla młodzieży (13–18 lat) min. 70 cm x 50 cm, max. format 100 cm x 70 cm, a dla dorosłych – dowolny. Obowiązująca technika malarska to: pastele, farby (akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej). Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace. Należy je opisać czytelnie drukowanymi literami. Szczegóły znajdują się w regulaminie. Brak uzupełnionych załączników skutkuje wykluczeniem nadesłanej pracy z konkursu. Prace należy nadsyłać do 30.04.2019 r. Te, które wpłyną po terminie, nie zostaną dopuszczone do oceny jury. Adres, na który należy wysyłać prace to: Ośrodek Kultury w Będzinie, Dział Animacji Kultury, ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin, tel. (32) 775 82 00 wew.16. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbędzie się 2 czerwca godz.16.00 (niedziela) w Filii nr 3 Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie Plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3. Wystawa prezentowana będzie od 2 czerwca do 31 sierpnia w Filii nr 3 Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3, od poniedziałku do piątku w godz.10.00 – 19.00, w soboty w godz.9.00 – 15.00. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów, pozostałe można odebrać po zakończeniu wystawy, nie później niż do 13 sierpnia br., po uprzednim kontakcie telefonicznym z organizatorem, w celu umówienia terminu i godziny odbioru prac. Regulamin i załącznik z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniami dostępne są poniżej. Patronat honorowy: Prezydent Miasta Będzina. Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Będzinie, Urząd Miejski w Będzinie, Stowarzyszenie Promocji Kultury Zagłębia. Współorganizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie.

regulamin Świderski 2019 (1)

załącznik do regulaminu konkursu