Do 30 XII 2019 roku czekamy na Anioły

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioł XXI wieku” kierowany jest do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych oraz do uczniów wszystkich typów szkół i przedszkoli. Obejmuje grupy wiekowe takie jak: I grupa – przedszkolaki II grupa – 7 – 9 lat, III grupa – 10 – 12 lat, IV grupa – powyżej 13; V grupa – szkoły specjalne. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace: – dowolna technika malarska – min. wym. prac A3 , max wym. prac 100/70 – rzeźba oraz płaskorzeźba – wymiary dowolne. Wszystkie prace powinny być opisane (nie własnoręcznie lecz na komputerze) według schematu: imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasa / w wypadku szkoły/, adres przedszkola lub szkoły oraz numer telefonu. Prac nieopisanych w ten sposób komisja nie będzie oceniać. Prosimy nie oprawiać prac, nie rolować ani nie zginać. Prace należy nadsyłać na adres: Ośrodek Kultury w Będzinie, Dział Animacji Kultury, ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin (tel. (32)7758200 wew.16). Prace należy składać do 30 grudnia 2019 r. (ostateczny termin) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 w Dziale Animacji Ośrodka Kultury przy ul. Małachowskiego 43 lub u osób dyżurujących na portierni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00 i w soboty od godz. 8.00 -15.30. Komisja oceni prace w każdej grupie wiekowej, przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Wystawę pokonkursową zaplanowano w terminie od 27 stycznia do 28 lutego 2020 r. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów, pozostałe można odebrać osobiście po zakończeniu wystawy, w terminie 2-6 marca 2020 r., po uprzednim uzgodnieniu z działem animacji tel. (32) 775-82-00 wew.16. Po 6 marca 2020 r. prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy nie wysyłają zwrotnie prac. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. Organizatorami są: Ośrodek Kultury w Będzinie oraz Urząd Miejski w Będzinie. Patronat nad konkursem objął Prezydent Będzina. Poniżej do pobrania i do wypełnienia Załącznik i Regulamin konkursu.

załącznik do regulaminu konkursu

ANIOŁ 2020 regulamin