Bezpieczne wakacje!

Państwowy Inspektorat Sanitarny apeluje o przestrzeganie warunków bezpiecznego wypoczynku letniego i zachowanie obowiązujących wytycznych Ministra Zdrowia w związku z panującym stanem epidemii w kraju.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zamieszczonymi w poniższych materiałach edukacyjnych. Zobacz: https://www.bedzin.pl/aktualnosc-2-3462-bezpieczne_wakacje.html