Ośrodek Kultury w Będzinie

Patio Seniora

Patio Seniora jest miejscem spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym dedykowanych seniorom. Patio powstało dla osób, które ze względu na wiek, choroby lub sytuację rodzinną mają ograniczone możliwości kontaktów społecznych, a chciałyby podnieść swoją aktywność społeczną i zintegrować się ze społecznością lokalną. Działanie Patio ukierunkowane jest przede wszystkim na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz występowania u nich poczuciu osamotnienia.

Usytuowane jest w Będzinie przy placu Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej 3, w obrębie dworca PKP i składa się z pomieszczenia wewnątrz budynku dworca, tarasu i ogrodu dolnego.

regulamin