Ośrodek Kultury w Będzinie

Galeria nagrodzonych prac

W dniu 27 maja odbyły się obrady Jury XVIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże osobliwe”.
Liczba nadesłanych prac była bardzo duża, a poziom większości prac - bardzo wysoki.
Na konkurs wpłynęło 738 prac w tym z zagranicy. Oprócz prac nagrodzonych i wyróżnionych do wystawy zakwalifikowano prace, które Jury chciało również docenić i wyróżnić.    

 

GALERIA NAGRODZONYCH PRAC:

 

GALERIA PRAC Z KWALIFIKACJĄ DO WYSTAWY: