Ośrodek Kultury w Będzinie

Wyniki konkursu "Grodzieckie widoki w sztuce"

Rozstrzygnięto konkurs artystyczny "Grodzieckie widoki w sztuce"!

Góra Świętej Doroty, park Rozkówka, wieża ciśnień, cementownia, domy i ulice - to tylko niektóre grodzieckie miejsca pokazane przez uczestników na pracach konkursowych.
Oprócz rysunków znalazły się też makiety i prace wykonane na szydełku, które wymagały dużego wkładu i niezwykłych zdolności, co zostało docenione przez jury.

Odbiór nagród możliwy jest po wcześniejszym kontakcie pod numerem telefonu: 662 197 498
 

Protokół z obrad jury Konkursu Artystycznego
„Grodzieckie widoki w sztuce”
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

komisja w składzie:

Andrzej Ciszewski – Przewodniczący Komisji dyrektor Ośrodka Kultury w Będzinie

Beata Fonik – artysta plastyk

Ewa Trefon-Rycąbel – artysta plastyk

 

spośród nadesłanych prac wybrała :

w kategorii przedszkola:

I nagroda – Zofia Płatek lat 5 (Przedszkole Miejskie nr 14 w Będzinie)

I nagroda – Mikołaj Pawłowski lat 6 (Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie)

 

w kategorii klasy I - III:

I nagroda – Jakub Cesak lat 9 (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych)

I nagroda – Alicja Wąchała lat 8 (Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie)

I nagroda – Kinga Oleksiak lat lat 9 (Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie)

 

w kategorii klasy IV - VIII:

nagród nie przyznano

 

w kategorii uczniowie szkół licealnych i osoby dorosłe:

I nagroda – Zofia Winiarz lat 64 (Będzin)

I nagroda – Jan Artymowicz lat 64 (Będzin)

I nagroda – Maciej Kudłacik lat 37(Sosnowiec)

 

Galeria nagrodzonych prac: