Ośrodek Kultury w Będzinie

Poczekalnia kulturalna Ośrodka Kultury

Poczekalnia kulturalna to miejsce dla rodziców i opiekunów dzieci, które uczęszczają na zajęcia do Ośrodka Kultury.