Ośrodek Kultury w Będzinie

Plastyka dla dzieci i młodzieży od 2 października!

Zajęcia plastyczne dla najmłodszych wiążą się z samymi korzyściami. Dzieci rozwijają się artystycznie, motorycznie i umysłowo. Poprzez sztukę kształtują również swoją wyobraźnię, zdolność myślenia oraz zaspokajają potrzebę aktywności. Podczas rysowania dziecko odkrywa świat. Plastyka daje dziecku satysfakcję i radość z własnej twórczości oraz możliwość ekspresji własnych uczuć.
Zajęcia prowadzone są przez artystę plastyka, który często dyskutuje i prezentuje uczestnikom prace wielkich malarzy, przybliżając im ich style i technikę.
Dzieci biorą udział w licznych konkurach plastycznych zdobywając szereg nagród i wyróżnień.