Ośrodek Kultury w Będzinie

Opłaty

Opłaty za zajęcia należy regulować przelewem bankowym                                                                                                                                                                                 Ośrodek Kultury w Będzinie ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin                                                                                                                                                                      ING BANK ŚLĄSKI nr konta: 26 1050 1227 1000 0023 0092 2545                                                                                                                                                                     

w opisie prosimy podać imie i nazwisko oraz adres zamieszkania wpłacającego, a także określić za jakie zajęcia jest wpłata (nazwisko instruktora).